OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest amatorska hodowla Sambribert SAMOYED & YAKUTIAN LAIKA Agnieszka & Marcin Sztuba. Z administratorem można skontaktować się tel. (+48) 503 826 367, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Dane osobowe osób zainteresowanych kupnem psa są przetwarzane w celach kontaktowych oraz przy ostatecznej decyzji sprzedaży/ zakupie – zawarciu umowy pomiędzy nimi.

3.      Powierzenie danych osobowych następuje w sposób dobrowolny i jest konieczne przy zawarciu i wykonaniu umowy.

4.      Amatorska hodowla Sambribert SAMOYED & YAKUTIAN LAIKA Agnieszka & Marcin Sztuba nie przekazuje nikomu Pani/ Pana danych osobowych.

5.      Amatorska hodowla Sambribert SAMOYED & YAKUTIAN LAIKA Agnieszka & Marcin Sztuba nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych.

6.      Dane osobowe Nabywcy psa będą przechowywane w zakresie dochodzenia własnych roszczeń lub do obrony przez zgłoszonymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – maksymalnie przez okres ich przedawnienia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat.

7.      Dane osobowe zgromadzone przez Hodowlę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.